TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu’nun  09/01/2024  tarih ve E-12233903-305.04-47772 sayılı yazısı ile Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu’na bağlı Strateji Portföy Birinci Serbest (TL) Fon‘una ait izahneme değişikliğine izin verilmiş olup, ilgili değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 22 /02/2024 ‘dür.