Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.

Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirket”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK” veya “Kurul”)‟ndan 18 Haziran 2015 tarihinde “Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi” almış ve faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”), “Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Tebliği” hükümlerine göre sürdürmektedir.

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak ve Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde;

(i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,
(ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,
(iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir.

Şirket, 10,000,000 TL kayıtlı sermaye ile her biri 1 TL itibari değerde 10,000,000 adet paya bölünmüş olmak üzere 15 Mayıs 2015 tarihinde kurulmuş olup 23 Haziran 2015 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 2.000.000 TL olup, Strateji Holding A.Ş.’nin %75 ve Strateji Menkul Değerler A.Ş’nin %25 ortaklı iştiraki ile kurulmuştur.SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Faaliyet Yetki Belgeleri

Tarih Sayı Belge
18.06.2015 PYŞ/PY.23/746
 • Faaliyet Yetki Belgesi
 • Yönetime İlişkin Bilgiler

  Ortağın Adı-Soyadı/ Ticari Ünvanı Pay Tutarı (TL)               Pay Oranı (%)
  Strateji Holding A.Ş. 1,875,000 %75
  Strateji Menkul Değerler A.Ş. 625,000 %25
  Toplam 2,500,000 %100

  Yönetilen Portföy Sayısı ve Büyüklüğü

  Tür Sayı                                   Büyüklük        
  Kurumsal                                               %
  Bireysel %
  TOPLAM %

  Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları

  İsim                                                       Ünvan
  Burak İhsan ÇETİNÇEKER Yönetim Kurulu Başkanı
  Murat AĞCI Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı
  Selim TAYLAN Yönetim Kurulu Üyesi

  Ana Sözleşme

 • Ana Sözleşme
 • Mali Tablolar

  Tarih Mali Tablo
  30.06.2019
 • Altı Aylık Tablo
 • 31.12.2018
 • Yıllık Tablo
 • 30.06.2018
 • Altı Aylık Tablo
 • 31.12.2017
 • Yıllık Tablo
 • 30.06.2017
 • Bilanço
 • 30.06.2017
 • Gelir Tablosu
 • 30.06.2017
 • Özkaynak Tablosu
 • 30.06.2017
 • Nakit Akış Tablosu
 • 31.12.2016
 • Yıllık Tablo
 • 30.06.2016
 • 6 Aylık Tablo
 • 31.12.2015
 • Yıllık Tablo