Sürekli Bilgilendirme Formları

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU'na bağlı,
(AN1) Strateji Portföy Birinci Değişken Fon

Yatırım Fonuna İlişkin Temel Bilgiler SON GÜNCELLEME TARİHİ : 12/05/2021

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi : 20/12/1995

12/05/2021 tarihi İtibariyle :

Fon Toplam Değeri : 1,947,158.45
Yatırımcı Sayısı : 88
Birim Pay Değeri : 9.127681

Portföy Dağılımı
Hisse Senetleri : %48.02
Devlet Tahvili/Hazine Bonusu : %0.00
Ters Repo : %0.00
ÖST : %18.06
Diğer : %33.92
Toplam : %100.00

En Az Alınabilir Pay Adedi : 1 Adet
Alım - Satım Saatleri : 13:30

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi
Fonun yatırım amacı, dengeli portföy dağılımı ile orta ve uzun vadede yatırımcılarına TL bazında yüksek getiri sağlamaktır. Fon bu amaca ulaşmak için ortaklık payları, kamu ve özel sektör tahvillerinin yanı sıra yatırım stratejisinde belirtilen asgari ve azami sınırlamalar içinde kalmak üzere yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda işlem gören diğer sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranını -%30?a kadar düşürebilir. Bu fonun risk değeri 4-5 bant aralığında yer alacaktır.

Dokümanlar
Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Kurulu Üyeleri
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER
MURAT AĞCI
ERCAN GÜNER

Fon Denetimi
FATİH MARTI

Fon Müdürü
HÜLYA ÜNLÜ

Kurucuların Ortak Yapısı
Ad Soyad veya Tic. Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak (%)
STRATEJİ HOLDİNG A.Ş. 75.00 1,875,000.00
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 25.00 625,000.00
Toplam 100.00 2,500,000.00
Alım - Satım Yerleri

Internet sayfamızdaki, Internet Şube linkinden 

ve diğer bütün banka / aracı kurumlar üzerindeki hesaplarınızdan fonlarımızı alabilirsiniz.