Sürekli Bilgilendirme Formları

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU'na bağlı,
(FPR) Strateji Portföy Forest Serbest Fon

Yatırım Fonuna İlişkin Temel Bilgiler SON GÜNCELLEME TARİHİ : 01/01/2020

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi : 01/01/2020

24/07/2020 tarihi İtibariyle :

Fon Toplam Değeri : 0.00
Yatırımcı Sayısı : 0
Birim Pay Değeri : 0.000000

Portföy Dağılımı
Hisse Senetleri : %0.00
Devlet Tahvili/Hazine Bonusu : %0.00
Ters Repo : %0.00
0 : %0.00
0 : %0.00
0 : %0.00
0 : %0.00
Toplam : %0.00

En Az Alınabilir Pay Adedi : 0 Adet
Alım - Satım Saatleri : 0

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi
0

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
0

Fon Kurulu Üyeleri
0

Fon Denetimi
0

Fon Müdürü
0

Kurucuların Ortak Yapısı
Ad Soyad veya Tic. Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak (%)
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
Toplam 0.00 0.00
Alım - Satım Yerleri
0