Risk Seviyesi

1
2
3
4
5
6
7

Düşük Risk

Yüksek Risk

Bu fon, yalnızca nitelikli yatırımcı statüsündeki müşterilere satılabilmektedir.

Fonun temel amacı orta vadede TL cinsinden reel getiri sağlamaktır.

Fon Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi, global ölçekte her türlü menkul kıymete ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, değişken ve esnek bir fon kompozisyonu oluşturmaktır. Fon portföy değerinin sürekli olarak en az % 51’i BIST’te işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Portföy yöneticisi, piyasa öngörüsüne bağlı olarak, %51’lik kısım dışındaki varlıkların getiri potansiyellerine göre fon portföyündeki ağırlıkları dinamik bir şekilde değiştirebilecektir.

Risk Seviyesi

1
2
3
4
5
6
7

Düşük Risk

Yüksek Risk