Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15/03/2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-51337 sayılı yazısı ile onay almış olduğumuz  Strateji Portföy Birinci Serbest  Fon İzahnamesi ekte olup,  satış başlangıç tarihi 03/06/2024′ tür.


SBR FON Güncel İzahname