Strateji Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 18 Haziran 2015 tarihinde “Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi” almış olup faaliyetlerini ilgili kurulun, “Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Tebliği” hükümlerine göre sürdürmektedir.

Şirketimizin ana faaliyet konusu, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Bunun yanında, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Kurul’dan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Strateji Portföy Yönetimi olarak, otuz yılı aşkın tecrübemiz ve işinde uzman ekibimizle, yatırımcı profillerine ve risk tercihlerine uygun zengin ürün portföyümüzle tüm yatırımcıların uzun vadede güvenli bir şekilde getiri elde etmesi için çalışıyoruz.