Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06/02/2024 tarih ve E-12233903-305.04-49130 sayılı yazısı ile Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu’na bağlı Strateji Portföy İkinci Serbest (DÖVİZ) Fon’una ait izahneme değişikliğine izin verilmiş olup, ilgili değişiklikler 15/04/2024 yürürlüğe girmiştir.

SJP Fon İzahname Tadil Metni
SJP Fon Güncel İzahname