Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23/02/2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-50244 sayılı yazısı ile onay almış olduğumuz Strateji Portföy Kibele Serbest  Fon İzahnamesi aşağıda olup,  satış başlangıç tarihi 26/03/2024′ tür.

KAP link.