Son Güncelleme Tarihi: 07/06/2024

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 20/12/1995
Fon Toplam Değeri: 215.013.909,65
Yatırımcı Sayısı: 532
Birim Pay Değeri: 47.551404

Portföy Dağılımı

Hisse Senedi: %33.89
Devlet Tahvili/Hazine Bonusu: %6.05
Ters Repo: %12.10
FON: %2.00
TPP: %18.83
Diğer: %26.19
Yabancı Sermaye Piyasası Araçları: %0.94
En Az Alınabilir Pay Adedi: 1
Alım - Satım Saatleri: 13:30

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

Fonun yatırım amacı, dengeli portföy dağılımı ile orta ve uzun vadede yatırımcılarına TL bazında yüksek getiri sağlamaktır. Fon bu amaca ulaşmak için ortaklık payları, kamu ve özel sektör tahvillerinin yanı sıra yatırım stratejisinde belirtilen asgari ve azami sınırlamalar içinde kalmak üzere yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda işlem gören diğer sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranına kadar düşürebilir. Bu fonun risk değeri 4-5 bant aralığında yer alacaktır.

Fonun Eşik Değeri

BIST-KYD Brüt Repo

Fonun Yönetim Ücreti

Fon’un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00822’sinden (yüzbindesekiznoktayirmiiki) yıllık yaklaşık %3 (yüzdeüç)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, Kurucu ile yönetici/katılma paylarının alım satımını yapan kuruluşlar arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan 19 ödenecektir. Dağıtım Kuruluşu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen “genel komisyon oranı” uygulanır.

Yatırım ve Yönetim

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı

Strateji Portföy Yönetimi A.Ş

Fon Kurulu Üyeleri

Ayşe Şebnem Türkay
Burak İhsan Çetinçeker
Oktay Okan ALPAY

Fon Müdürü

Hülya Ünlü

Kurucuların Ortak Yapısı

Ad Soyad veya Tic. Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak (%)
Strateji Holding A.Ş 22.500.000,00 75
Strateji Menkul Değerler A.Ş 7.500.000,00 25
Toplam 30.000.000,00 100

Alım – Satım Yerleri

Strateji Menkul Değerler, Internet Şube linkinden ve diğer bütün banka / aracı kurumlar üzerindeki hesaplarınızdan fonlarımızı alabilirsiniz.