Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2024

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 26/03/2024
Birim Pay Değeri: 1.420094
En Az Alınabilir Pay Adedi: 10000
Alım - Satım Saatleri: 13:30

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi, global ölçekte her türlü menkul kıymete ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, değişken ve esnek bir fon kompozisyonu oluşturmaktır. Fon portföy değerinin sürekli olarak en az %51’i BIST’te işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Portföy yöneticisi, piyasa öngörüsüne bağlı olarak, %51’lik kısım dışındaki varlıkların getiri potansiyellerine göre fon portföyündeki ağırlıkları dinamik bir şekilde değiştirebilecektir.

Fonun Eşik Değeri

%65 BIST-100 Getiri Endeksi
%35 BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Fonun Yönetim Ücreti

Fon toplam değerinin günlük %0,00548 inden (onmilyondabeşyüzkırksekiz) [yıllık yaklaşık %2 (yüzdeiki)]

Yatırım ve Yönetim

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı

Strateji Portföy Yönetimi A.Ş

Fon Kurulu Üyeleri

Ayşe Şebnem Türkay
Burak İhsan Çetinçeker
Oktay Okan Alpay

Fon Müdürü

Hülya Ünlü

Kurucuların Ortak Yapısı

Ad Soyad veya Tic. Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak (%)
Strateji Holding A.Ş 22.500.000,00 75
Strateji Menkul Değerler A.Ş 7.500.000,00 25
Toplam 30.000.000,00 100

Alım – Satım Yerleri

Strateji Menkul Değerler A.Ş.

NOT: BU FON YALNIZCA NİTELİKLİ YATIRIMCI STATÜSÜNDEKİ MÜŞTERİLERE SATILABİLMEKTEDİR.