Son Güncelleme Tarihi: 11/12/2023

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 22/11/2023
Birim Pay Değeri: 2.732225
En Az Alınabilir Pay Adedi: 1
Alım - Satım Saatleri: 13:30

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon’un ana yatırım stratejisi Türk Lirası (TL) bazında mutlak getiri sağlamaktır. Ana yatırım stratejisine uygun olarak yönetici, Fon’un temel yatırım hedefine ulaşabilmesi için mümkün olduğunca düşük fiyat volatilitesi ve öngörülebilir getiri sağlayabileceğini düşündüğü şekilde sadece TL cinsinden olmak üzere farklı para ve sermaye piyasası araçlarını eş anlı portföyde bulundurabilir.

Fonun Yönetim Ücreti

Fon toplam değerinin günlük % 0,00548’den (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) [yıllık yaklaşık %2 (yüzdeiki)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir.

Yatırım ve Yönetim

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı

Strateji Portföy Yönetimi A.Ş

Fon Kurulu Üyeleri

Ayşe Şebnem Türkay
Burak İhsan Çetinçeker
Oktay Okan ALPAY

Fon Müdürü

Hülya Ünlü

Kurucuların Ortak Yapısı

Ad Soyad veya Tic. Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak (%)
Strateji Holding A.Ş 22.500.000,00 75
Strateji Menkul Değerler A.Ş 7.500.000,00 25
Toplam 30.000.000,00 100

Alım – Satım Yerleri

Strateji Menkul Değerler A.Ş.

NOT: BU FON YALNIZCA NİTELİKLİ YATIRIMCI STATÜSÜNDEKİ MÜŞTERİLERE SATILABİLMEKTEDİR.