Son Güncelleme Tarihi: 11/12/2023

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 11/11/2019
Birim Pay Değeri: 1.304701

Portföy Dağılımı

Eurobond: %100
En Az Alınabilir Pay Adedi: 1

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

Strateji Portföy Başak Serbest (Döviz) Özel Fon’unda Türkiye Devleti ve şirketlerinin Eurobondlarına aktif değerin asgari %80’i ile yatırım yapmak amaçlanmıştır. Yatırım yapacağımız Eurobondların temel özellikleri alınan riske oranla yüksek getiri potansiyeli ve yüksek likiditedir.

Fon Payı Kazançlarının Vergilendirilmesi

Fon, Türk vergi mükellefleri için ABD Doları bazındaki getirisi üzerinden %10 stopaj ile vergilendirilmektedir. Kur farkı geliri vergiye tabi değildir.

Fonun Eşik Değeri

%100 BIST KYD 1 Aylık Mevduat (USD)

Fonun Yönetim Ücreti

Fon toplam değerinin günlük %0,274’ünden (yüzbindeikiyüzyetmişdört) [yıllık yaklaşık %1 (yüzdebir)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir.

Yatırım ve Yönetim

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı

Strateji Portföy Yönetimi A.Ş

Fon Kurulu Üyeleri

Ayşe Şebnem Türkay
Burak İhsan Çetinçeker
Oktay Okan ALPAY

Fon Müdürü

Hülya Ünlü

Kurucuların Ortak Yapısı

Ad Soyad veya Tic. Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak (%)
Strateji Holding A.Ş 22.500.000,00 75
Strateji Menkul Değerler A.Ş 7.500.000,00 25
Toplam 30.000.000,00 100

Alım – Satım Yerleri

Strateji Menkul Değerler A.Ş.

NOT: BU FON SADECE ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ KİŞİ VEYA KURLUŞLARA TAHSİS EDİLMİŞ FONLAR OLARAK ADLANDIRILAN “ÖZEL FON” NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR.