Son Güncelleme Tarihi: 11/12/2023

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 03/05/2019
Birim Pay Değeri: 14.202708
En Az Alınabilir Pay Adedi: 10000
Alım - Satım Saatleri: 13:30

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

Yatırımcısına orta ve uzunvadede “eşik değer” olarak belirlenen %100 BIST-100 Getiri Endeksinin üzerinde getiri
sağlamaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.

Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak amacıyla, belirlenen sınırlamalar dâhilinde olmak koşuluyla, kaldıraç kullanabilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini, yapılandırılmış yatırım araçlarını ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzer işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığı ile hem de organize piyasalar araclığı ile yapılabilecektir.

Fonun Eşik Değeri

100 BIST-100 Getiri Endeksi

Fonun Yönetim Ücreti

Fon toplam değerinin günlük %0,006′ sından (yüzbindealtı) [yıllık yaklaşık %2,19 (yüzdeikivirgülondokuz)]

Yatırım ve Yönetim

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı

Strateji Portföy Yönetimi A.Ş

Fon Kurulu Üyeleri

Ayşe Şebnem Türkay
Burak İhsan Çetinçeker
Oktay Okan ALPAY

Fon Müdürü

Hülya Ünlü

Kurucuların Ortak Yapısı

Ad Soyad veya Tic. Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak (%)
Strateji Holding A.Ş 22.500.000,00 75
Strateji Menkul Değerler A.Ş 7.500.000,00 25
Toplam 30.000.000,00 100

Alım – Satım Yerleri

Strateji Menkul Değerler A.Ş.

NOT: BU FON YALNIZCA NİTELİKLİ YATIRIMCI STATÜSÜNDEKİ MÜŞTERİLERE SATILABİLMEKTEDİR.