Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2024

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 27/04/2022
Fon Toplam Değeri: 64.230.369,52
Yatırımcı Sayısı: 1215
Birim Pay Değeri: 5.087737

Portföy Dağılımı

Hisse Senedi: %75.21
TPP: %10.93
Diğer: %12.63
FON: %1.23
En Az Alınabilir Pay Adedi: 1
Alım - Satım Saatleri: 13:30

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

Fonun yatırım amacı, orta ve uzun vadede yatırımcılarına TL bazında yüksek getiri sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için fon portföyünün en az %51’i sürekli olarak BIST’te işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Diğer yandan 2.4’üncü maddede belirtilen asgari ve azami sınırlamalar içinde kalmak şartıyla fon portföyünün kalan kısmı yerli ve yabancı kamu ve özel sektör tahvillerine, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda işlem gören TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına ve kıymetli madenlere ve maddede sıralanan diğer sermaye piyasası araçlarına yatırılabilecektir.
Olumsuz piyasa koşullarının oluşması veya öngörülmesi halinde yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek ve riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ise yurtiçi ve yurtdışı ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlarda kısa ve uzun pozisyonlar alınabilecektir. Fonun risk değeri 5-7 bantı belirlenmiştir. Fon yatırım stratejisine uygun olmak ve 2.4. maddede belirtilen asgari ve azami sınırlamalar içinde kalmak şartıyla yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilecektir.

Fonun Eşik Değeri

%70 BIST 100 Getiri Endeksi + %30 BIST-KYD DIBS 91 Gün Endeksi’dir.

Fonun Yönetim Ücreti

Fon’un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük 0,0000548’inden (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) [yıllık yaklaşık %2 (yüzdeiki)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, Kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcılara fondan ödenecektir.

Yatırım ve Yönetim

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı

Strateji Portföy Yönetimi A.Ş

Fon Kurulu Üyeleri

Ayşe Şebnem Türkay
Burak İhsan Çetinçeker
Oktay Okan ALPAY

Fon Müdürü

Hülya Ünlü

Kurucuların Ortak Yapısı

Ad Soyad veya Tic. Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak (%)
Strateji Holding A.Ş 22.500.000,00 75
Strateji Menkul Değerler A.Ş 7.500.000,00 25
Toplam 30.000.000,00 100

Alım – Satım Yerleri

Strateji Menkul Değerler, Internet Şube linkinden ve diğer bütün banka / aracı kurumlar üzerindeki hesaplarınızdan fonlarımızı alabilirsiniz.