Risk Seviyesi

1
2
3
4
5
6
7

Düşük Risk

Yüksek Risk

Fonun yatırım amacı, dengeli portföy dağılımı ile orta ve uzun vadede yatırımcılarına TL bazında yüksek getiri sağlamaktır.

Fon Stratejisi

Fon bu amaca ulaşmak için ortaklık payları, kamu ve özel sektör tahvillerinin yanı sıra yatırım stratejisinde belirtilen asgari ve azami sınırlamalar içinde kalmak üzere yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda işlem gören diğer sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranını -%30’a kadar düşürebilir. Bu fonun risk değeri 4-5 bant aralığında yer alacaktır.

Risk Seviyesi

1
2
3
4
5
6
7

Düşük Risk

Yüksek Risk