Risk Seviyesi

1
2
3
4
5
6
7

Düşük Risk

Yüksek Risk

Bu fon, yalnızca nitelikli yatırımcı statüsündeki müşterilere satılabilmektedir.

Fon’un amacı, yatırımcısına orta ve uzun vadede eşik değer olarak belirlenen %100 BIST 100 Getiri Endeksi’nin üzerinde getiri sağlamaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve likiditesi yüksek olanlar tercih edilir.

Fon Stratejisi

Bu amaca ulaşabilmek için piyasa yönüne ilişkin öngörüler doğrultusunda oluşturulacak uzun veya kısa yönlü (directional) stratejiler ile benzer varlıklarda aynı anda alınan uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan yönlü olmayan (non-directional) stratejiler uygulanır. Fon, uygulayacağı stratejilerde teknik analiz ile makro ekonomik ve sayısal modellerden de faydalanır..

Fon, yabancı yatırım araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon, uygulayacağı stratejilerde -beklenen getiriyi artırmak amacıyla- belirlenen sınırlamalar dahilinde olmak koşuluyla kaldıraç kullanabilir.

Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini, yapılandırılmış yatırım araçlarını ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzer işlemleri ifade eder.

Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığı ile hem de organize piyasalar aracılığı ile yapılabilecektir.

Risk Seviyesi

1
2
3
4
5
6
7

Düşük Risk

Yüksek Risk