Risk Seviyesi

1
2
3
4
5
6
7

Düşük Risk

Yüksek Risk

Bu fon, yalnızca nitelikli yatırımcı statüsündeki müşterilere satılabilmektedir.

Fonun yatırım amacı; farklı piyasa döngülerinde mutlak getiri elde etmektir. Bu çerçevede Fon, “eşik değer” olarak belirlenen KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi’nin net (1 Aylık TL Mevduat Stopajı düşüldükten sonra) getirisinin 1.05 katının üzerinde bir getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Fonun yatırım amaçlarına ulaşacağının bir garantisi yoktur.

Sizin İçin Doğru Mu?

Bu fon, farklı piyasa döngülerinde düzenli ve güvenli şekilde gelir elde etmek isteyen herkes için oluşturulmuştur. Birikimlerini değerlendirmek isteyen herkes için ideal bir fon seçeneği olabilir.

Bu amaca ulaşabilmek için uygulanacak olan stratejiler piyasa yönüne ilişkin öngörüler doğrultusunda oluşturulacak uzun veya kısa yönlü (directional) stratejiler ile benzer varlıklarda aynı anda alınan uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan yönlü olmayan (non-directional) stratejilerdir. Fon uygulayacağı stratejilerde teknik analiz ile makroekonomik ve sayısal modellerden de faydalanır. Fon, yönlü stratejiler yanında yönlü olmayan stratejileri de uygulayabileceğinden, fonun performansı piyasanın genel performansından ayrışabilir.

Fon Stratejisi

Fon uygulayacağı stratejilerde hem yukarıdan aşağıya (top-down) hem de aşağıdan yukarıya (bottom-up) analizleri kullanır. Yukarıdan aşağıya analizlerde küresel, yerel, ekonomik ve finansal koşullar değerlendirilerek yatırım yapılabilecek piyasaların yönlerine ilişkin öngörüler oluşturulur ve bu öngörüler çerçevesinde fonun hangi piyasalarda net-uzun hangilerinde ise net-kısa pozisyon alacağına karar verilir.

Aşağıdan yukarıya analizlerde ise her bir yatırım aracı temel ve teknik analiz kullanılarak karşılaştırmalı değerlendirmelere tabi tutulur ve göreli olarak daha ucuz veya daha pahalı kalan varlıklar belirlenir. Bu çerçevede söz konusu araçlarda net-uzun, net-kısa veya piyasa-nötr (market neutral) pozisyon alınabilir. Fiyatları benzer faktörlerden etkilenen yatırım araçlarından birinde uzun diğerinde kısa pozisyon alınabilir, arbitraj ve “pairs trading” (ikili yatırım) işlemleri yapılabilir.

Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak amacıyla, belirlenen sınırlamalar dâhilinde olmak koşuluyla, kaldıraç kullanabilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemlerini, yapılandırılmış yatırım araçlarını ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder.

Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığı ile hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. Fon, istatiksel ve temel analizlere dayalı olarak makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak, piyasa hareketlerinden bağımsız, mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Risk Seviyesi

1
2
3
4
5
6
7

Düşük Risk

Yüksek Risk