Risk Seviyesi

1
2
3
4
5
6
7

Düşük Risk

Yüksek Risk

Bu fon, yalnızca nitelikli yatırımcı statüsündeki müşterilere satılabilmektedir.

Fon’un ana yatırım stratejisi Türk Lirası (TL) bazında mutlak getiri sağlamaktır. Ana yatırım stratejisine uygun olarak yönetici, Fon’un temel yatırım hedefine ulaşabilmesi için mümkün olduğunca düşük fiyat volatilitesi ve öngörülebilir getiri sağlayabileceğini düşündüğü şekilde sadece TL cinsinden olmak üzere farklı para ve sermaye piyasası araçlarını eş anlı portföyde bulundurabilir.

Sizin İçin Doğru Mu?

Bu fon, sadece TL bazında net getiri kazanmak isteyen nitelikli yatırımcı statüsündeki yatırımcılar için ideal bir tercih olacaktır.

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon’un ana yatırım stratejisi Türk Lirası (TL) bazında mutlak getiri sağlamaktır. Ana yatırım stratejisine uygun olarak yönetici, Fon’un temel yatırım hedefine ulaşabilmesi için mümkün olduğunca düşük fiyat volatilitesi ve öngörülebilir getiri sağlayabileceğini düşündüğü şekilde sadece TL cinsinden olmak üzere farklı para ve sermaye piyasası araçlarını eş anlı portföyde bulundurabilir.

Fonun Eşik Değeri

%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi’dir.

Fonun Yönetim Ücreti

Fon toplam değerinin günlük % 0,00548’den [yıllık yaklaşık %2 (yüzdeiki)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir.

Risk Seviyesi

1
2
3
4
5
6
7

Düşük Risk

Yüksek Risk