Risk Seviyesi

1
2
3
4
5
6
7

Düşük Risk

Yüksek Risk

Bu fon, yalnızca nitelikli yatırımcı statüsündeki müşterilere satılabilmektedir.

Strateji Portföy Kâr Payı Ödeyen İkinci Serbest Döviz Fonu, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği getirinin bir kısmını yatırımcılarına kar payı olarak ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir

Yatırım yapacağımız Eurobondların temel özellikleri alınan riske oranla yüksek getiri potansiyeli ve yüksek likiditedir. Kişisel olarak Dolar mevduat veya Eurobond yatırımı yapan nitelikli yatırımcılar için alternatif bir ürün olarak sunulmuştur.

Sizin İçin Doğru Mu?

Bu fon, yalnızca nitelikli yatırımcı statüsündeki yatırımcılara satılabilmektedir.

Fon Payı Kazançlarının Vergilendirilmesi

Fon, Türk vergi mükellefleri için ABD Doları bazındaki getirisi üzerinden %10 stopaj ile vergilendirilmektedir. Kur farkı geliri vergiye tabi değildir.

Fon alım-satım kazançları stopaj ile vergilendirildiğinden dolayı gelir vergisi beyannamesine dahil olmamaktadır.

Varlık Dağılımı

Risk Seviyesi

1
2
3
4
5
6
7

Düşük Risk

Yüksek Risk