Risk Seviyesi

1
2
3
4
5
6
7

Düşük Risk

Yüksek Risk

Fonun yatırım amacı, Türkiye Devleti ve şirketlerinin Eurobondlarına aktif değerin asgari %80’i ile yatırım yapmak amaçlanmıştır.

Yatırım yapacağımız Eurobondların temel özellikleri alınan riske oranla yüksek getiri potansiyeli ve yüksek likiditedir. Kişisel olarak Dolar mevduat veya Eurobond yatırımı yapan nitelikli yatırımcılar için alternatif bir ürün olarak sunulmuştur.

Sizin İçin Doğru Mu?

Bu fon, kişisel olarak dolar veya Eurobond yatırımı yapan nitelikli yatırımcılar için tasarlanmıştır ve sadece nitelikli yatırımcı statüsündeki müşterilerimize satılabilmektedir.

Fonun vergilendirilme politikası hakkında bilgi alabilir miyim?

Fon, Türk vergi mükellefleri için ABD Doları bazındaki getirisi üzerinden %10 stopaj ile vergilendirilmektedir. Kur farkı geliri vergiye tabi değildir.

Fon alım-satım kazançları stopaj ile vergilendirildiğinden dolayı gelir vergisi beyannamesine dahil olmamaktadır.

Risk Seviyesi

1
2
3
4
5
6
7

Düşük Risk

Yüksek Risk