Risk Seviyesi

1
2
3
4
5
6
7

Düşük Risk

Yüksek Risk

Bu fon, yalnızca nitelikli yatırımcı statüsündeki müşterilere satılabilmektedir.

Fonun yatırım amacı, yatırımcısına orta ve uzun vadede “eşik değer” olarak belirlenen %100 BIST-100 Getiri Endeksinin üzerinde getiri sağlamaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.

Sizin İçin Doğru Mu?

Bu fon, %100 BIST-100 Getiri Endeksinin üzerinde getiri sağlamak amacıyla, sadece nitelikli yatırımcı statüsündeki müşterilere satılabilen bir fondur.

Fon Stratejisi

Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak amacıyla, belirlenen sınırlamalar dâhilinde olmak koşuluyla, kaldıraç kullanabilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini, yapılandırılmış yatırım araçlarını ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzer işlemleri ifade eder.

Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığı ile hem de organize piyasalar aracılığı ile yapılabilecektir.

Risk Seviyesi

1
2
3
4
5
6
7

Düşük Risk

Yüksek Risk