Risk Seviyesi

1
2
3
4
5
6
7

Düşük Risk

Yüksek Risk

SVB, orta ve uzun vadede yatırımcılarına TL bazında alınan riske oranla yüksek getiri sağlamayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak ve bir yıldan daha uzun süre yatırım yapan yatırımcılarımızın %0 stopaj oranından faydalanabilmesi için, Fon portfönün asgari %51’i değer yatırımı perspektifi ile Borsa İstanbul’da bulunan ortaklık paylarına yatırılır. Aşağıda sunulduğu üzere karşılaştırma ölçütümüz ile uyumlu olması açısından da, fonumuzdaki ortaklık payları oranı %65-85 arasında değişebilecektir.

Sizin İçin Doğru Mu?

Bu fon, Türkiye hisse senedi piyasasının oluşturduğu uzun vadeli potansiyeline inanan; ancak yaşanabilecek düşüşlerden daha az etkilenmek isteyen yatırımcılara uygun olabilir. Bu amaca fonumuz, karşılaştırma ölçütünde bulunan %70 BIST 100 Getiri endeksi oranına yakın miktarda ortaklık paylarına yatırım yapılması sebebiyle ulaşılması yüksek olasılıktır.  

Fonun karşılaştırma ölçütü, fonun yatırım stratejisi ve yatırım yapılan varlıkların portföy içindeki ağırlığı dikkate alınarak; %70 BIST 100 Getiri endeksi ve %30 BIST-KYD DIBS 90 Gün endekslerinin ağırlıklandırılması ile hesaplanacak değer olarak belirlenmiştir.

Portföyde VİOP’da işlem gören türev araçlarına riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı olarak yer verilebilir. Diğer yandan fon izahnamesi 2.4’üncü maddede belirtilen asgari ve azami sınırlamalar içinde kalmak şartıyla fon portföyünün kalan kısmı yerli ve yabancı kamu ve özel sektör tahvillerine, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda işlem gören TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına ve kıymetli madenlere ve maddede sıralanan diğer sermaye piyasası araçlarına yatırılabilecektir.

Risk Seviyesi

1
2
3
4
5
6
7

Düşük Risk

Yüksek Risk