Son Güncelleme Tarihi: 11/12/2023

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 16/03/2018
Birim Pay Değeri: 7.051429
En Az Alınabilir Pay Adedi: 1
Alım - Satım Saatleri: 13:30

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon’un amacı, yatırımcısına orta ve uzun vadede “eşik değer” olarak belirlenen %100 BIST-100 Getiri Endeksi’ nin üzerinde getiri sağlamaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.

Fonun Eşik Değeri

%100 BIST-100 Getiri Endeksi

Fonun Yönetim Ücreti

Fon toplam değerinin günlük % 0,0068494’ünden (yüzbindealtıvirgülsekizbindörtyüzdoksandört) [yıllık yaklaşık %2,5 (yüzdeikivirgülbeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, Kurucu ve dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre Kurucuya ve Dağıtıcıya fondan ödenir.

Yatırım ve Yönetim

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı

Strateji Portföy Yönetimi A.Ş

Fon Kurulu Üyeleri

Ayşe Şebnem Türkay
Burak İhsan Çetinçeker
Oktay Okan ALPAY

Fon Müdürü

Hülya Ünlü

Kurucuların Ortak Yapısı

Ad Soyad veya Tic. Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak (%)
Strateji Holding A.Ş 22.500.000,00 75
Strateji Menkul Değerler A.Ş 7.500.000,00 25
Toplam 30.000.000,00 100

Alım – Satım Yerleri

Strateji Menkul Değerler A.Ş

NOT: BU FON YALNIZCA NİTELİKLİ YATIRIMCI STATÜSÜNDEKİ MÜŞTERİLERE SATILABİLMEKTEDİR.