Risk Seviyesi

1
2
3
4
5
6
7

Düşük Risk

Yüksek Risk

ST1, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerine yatırım yaparak, orta ve uzun vadede sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Aktif bir yatırım tarzıyla yönetilen Fon portföyünün asgari %80’i araştırma, analiz ve değerlendirmeler sonucu seçilen ortaklık paylarına yatırılır. Şirket değerlemeleri ve piyasa beklentilere paralel olarak %80 – %100 aralığında değişebilir.

Sizin İçin Doğru Mu?

Bu fon, ağırlıklı olarak hisse senedi kazancına yönelik olarak yönetilen, borsa odaklı bir fondur. Uzun vadeli bir bakış açısıyla hisse senedi riski alıp yüksek getiri sağlamak isteyen yatırımcılar için ideal bir yatırım fonu olabilir.

Fonun karşılaştırma ölçütü, fonun yatırım stratejisi ve yatırım yapılan varlıkların portföy içindeki ağırlığı dikkate alınarak; %95 BIST 100 endeksi ve %5 BIST-KYD REPO endekslerinin ağırlıklandırılması ile hesaplanacak değer olarak belirlenmiştir.

Portföyde VİOP’da işlem gören türev araçlarına riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı olarak yer verilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber’in “Fon Türlerine İlişkin Kontrol” başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

Risk Seviyesi

1
2
3
4
5
6
7

Düşük Risk

Yüksek Risk